Bạn biêt gì về quy trình sản xuất gốm sứ?

Quy trình sản xuất gốm sứ
Công nghệ đang được sử dụng phổ biến:

Kết quả điều tra về công nghệ sản xuất gốm sứ do Trung tâm CBC thực hiện tại 83 cơ sở sản xuất cho thấy:
·     Việc sản xuất gốm, sứ tuy khác nhau ở mỗi cơ sở sản xuất nhưng đều gồm những công đoạn chung trình bày trên Sơ đồ 5: quy trình công nghệ sản xuất gốm sứ;
·     Sự khác nhau về công nghệ chủ yếu được phân biệt ở khâu nung sản phẩm. Hiện có 3 loại lò nung đang được các doanh nghiệp sử dụng là lò thủ công truyền thống, lò tuynel và lò gas con thoi. Trong đó các DNNVV quy mô nhỏ chủ yếu sử dụng lò thủ công truyền thống; các DNNVV quy mô vừa chủ yếu sử dụng lò gas con thoi.
·    Đầu tư, năng suất, chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất, mức độ sử dụng năng lượng và mức độ phát thải khí nhà kính lệ thuộc chủ yếu vào loại lò nung.  Sử dụng lò thủ công truyền thống tuy chi phí sử dụng năng lượng thấp, nhưng phát thải khí CO2  lại rất cao, do sử dụng nhiên liệu chủ yếu là than cám, củi và các nhiên liệu phụ khác.


Other FAQs

CERAMIC PRODUCTION AND SPECIALIZATION

Ceramic Chemistry Basics - Formula

Ceramic Chemistry Basics - Formula

Ceramic Materials Overview

Ceramic Materials Overview

Discovering distinction of Vinh Long ceramics

Where is Vinh Long Ceramics ?

Nguyên liệu và sản phẩm

Nguyên liệu và sản phẩm nào thường được dùng trong sản xuất gốm sứ?

Gốm Bát Tràng

 Bạn biết gì về gốm sứ Bát Tràng?

Sơ lược về gốm

Bạn biết gì về gốm ?