Gốm Bát Tràng

 Bạn biết gì về gốm sứ Bát Tràng?

 Sản phẩm gốm sứ Bát Tràng sản xuất do đôi bàn tay của người thợ gốm khéo léo, gốm sứ nung ở nhiệt độ 1300 độ, gốm

sứ bền màu, màu gốm sứ Bát Tràng tươi tắn, được phủ một lớp men bóng đặc biệt.

 


Other FAQs

CERAMIC PRODUCTION AND SPECIALIZATION

Ceramic Chemistry Basics - Formula

Ceramic Chemistry Basics - Formula

Ceramic Materials Overview

Ceramic Materials Overview

Discovering distinction of Vinh Long ceramics

Where is Vinh Long Ceramics ?

Nguyên liệu và sản phẩm

Nguyên liệu và sản phẩm nào thường được dùng trong sản xuất gốm sứ?

Bạn biêt gì về quy trình sản xuất gốm sứ?

Quy trình sản xuất gốm sứ

Sơ lược về gốm

Bạn biết gì về gốm ?