Sơ lược về gốm

Bạn biết gì về gốm ?

Gốm có 2 loại : Indoor và Outdoor

  • Indoor :

            - Nguyên liệu : đất lấy từ mỏ --> loại bỏ tạp chất --> trộn bột dính -->rót khuôn định hình.

                   => Đảm bảo độ dày 0.6 ->0.8mm

            - Sau khi hoàn thiện sản phẩm, cắt bỏ mẫu thô, để khô --> xối men --> sấy khô loại bỏ hơi nước, phơi nắng

      Lò đốt (ga) : nhiệt độ 11500 --> 11700 thời gian đốt 12 tiếng


Other FAQs

CERAMIC PRODUCTION AND SPECIALIZATION

Ceramic Chemistry Basics - Formula

Ceramic Chemistry Basics - Formula

Ceramic Materials Overview

Ceramic Materials Overview

Discovering distinction of Vinh Long ceramics

Where is Vinh Long Ceramics ?

Nguyên liệu và sản phẩm

Nguyên liệu và sản phẩm nào thường được dùng trong sản xuất gốm sứ?

Bạn biêt gì về quy trình sản xuất gốm sứ?

Quy trình sản xuất gốm sứ

Gốm Bát Tràng

 Bạn biết gì về gốm sứ Bát Tràng?